Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pokyny pro použití

Věnujte prosím pozornost následujícím doporučením při použití našich webových stránek:

Informace na těchto webových stránkách

Informace na našich stránkách jsme velmi pečlivě prověřili. Pokud máte připomínky k obsahu nebo formě našich stránek, prosíme Vás o zaslání Vašich názorů a postřehů e-mailem .Formulář pro Vaše postřehy naleznete na konci této stránky.

Odkazy-linky na jiné webové stránky

Pokud je na našich stránkách doporučení a odkaz na jiné internetové stránky, neneseme odpovědnost za formu a obsah stránek. To platí i pro internetové stránky sesterských a dceřinných společností ARDEX v zahranič, které se mohou od sebe v některých formách a obsahu lišit.

Distribuce produktů

Dodáváme naše produkty výhradně prostřednictvím sítě autorizovaných a proškolených odborných prodejních firem. Na těchto stránkách nemůžete provést objednávku zboží. Stránky slouží pouze jako informace o spektru produktů ARDEX a jejich použití.

Ochranná práva

Obsah, grafická úprava, texty, fotografie eventuelně zvuky a filmové sekvence na těchto stránkách jsou majetkem firmy ARDEX a jsou chráněny autorským právem. Použitá loga, symboly a názvy našich produktů jsou chráněna. Úprava dokumentů, kopírování a rozmnožování je možné jen na základě našeho písemného souhlasu.

Používání e-mailu

Při zaslání e-mailových zpráv s neuzamčenými přílohami mějte prosím na paměti , že Vaše zpráva může být snadno nebo i omylem přečtena třetí osobou. Proto Vás prosíme nezasílat e-mailem neuzamknuté dokumenty důvěrného nebo tajného charakteru, jejichž případné použití cizí třetí osobou může způsobit újmu Vaší nebo naší společnosti.

Ochrana dat

Používáním našich internetových stránek se ukládají údaje(tzv.Logfiles), které slouží ke statistickému zpracování a vyhodnocení.Veškerá takto získaná data jsou použita v souladu se zákonem o ochraně dat.


Místo pro Vaše podněty a připomínky: